Homeopathie voor dieren

De basis voor de homeopathie is gelegd in de 19e eeuw door Samuel Hahnemann. Hij ontdekte dat stoffen en planten die normaal een vergiftiging veroorzaakte, in hoge verdunning juist een genezende invloed konden hebben. Hieruit is de geneeswijze ‘het gelijke met het gelijkende genezen’ ontstaan.
 

Behandelingen

Bij de homeopathische geneeswijze wordt de patiënt, uw huisdier, als één geheel beschouwd. Ziekte wordt gezien als verstoring van het individu als geheel en niet alleen als verstoring van het orgaan waarover de klachten bestaan. Wanneer we een patiënt homeopathisch behandelen, kijken we verder dan naar de klachten waar u in eerste instantie voor op consult komt. Dat betekent dat u bijvoorbeeld vragen kunt verwachten op het gebied van eten (wat vindt hij erg lekker?) of gedrag (is het een allemansvriend, wat is zijn lievelingsplekje om te liggen?), terwijl de klacht bijvoorbeeld een chronische blaasontsteking is. 

Het totaalbeeld aan kenmerken en eigenschappen van uw dier zijn de ‘symptomen’ die we nodig hebben om het juiste homeopathische geneesmiddel te vinden. Het kan dus zijn dat 2 patiënten met precies dezelfde kwaal maar met andere karaktertrekken een verschillend middel krijgen. Dit individuele geneesmiddel stimuleert het eigen zelfherstellende vermogen van de patiënt.

Welke klachten worden behandeld?

Niet elke klacht is geschikt om homeopathisch te behandelen. In het algemeen zijn onder meer klachten van het bewegingsapparaat, huidklachten, gedragsproblemen, klachten van het maagdarmkanaal, urinewegaandoeningen en vruchtbaarheidsproblemen goed te behandelen. Bij hele ernstige ziekten leidt homeopathie meestal niet tot genezing, maar kan het wel een goede ondersteuning bieden. Voor meer informatie over (aanvullende) homeopathische behandelingen geven we u graag advies.
 

De werking van homeopathische middelen

De werking van een homeopathisch middel wordt versterkt door de stof op speciale wijze te verdunnen en tegelijkertijd te schudden. Dit proces wordt ‘potentiëren’ genoemd. De verschillende sterktes van homeopathische middelen die hierbij ontstaan, noemen we ‘potenties’. Zo bestaan er D-potenties, C-potenties, K-potenties en LM-potenties, ieder met hun eigen verdunningsstap. 

Afhankelijk van de klacht, de omstandigheden en de conditie van uw huisdier, wordt gekeken wat de meest geschikte potentie is om te geven. Ieder dier kan op zijn eigen manier reageren op een bepaalde potentie, waardoor het mogelijk is dat de potentie gedurende de behandeling moet worden bijgesteld. Soms wekt de behandeling met een bepaald middel nieuwe symptomen op of kan er een ‘beginverergering’ optreden, waar het dier te sterk op reageert. We kiezen dan voor een ander passend middel.

Behandeling in combinatie met andere medicijnen

Een verstoring van de homeopathische behandeling kan optreden door het gebruik van onder andere corticosteroïden of door vaccinatie. Het is daarom van belang altijd te melden welke medicijnen of vaccinaties uw dier heeft gehad. Over homeopathie horen we namelijk vaak de uitspraak 'baat het niet, dan schaadt het niet'. Als echter gedurende langere tijd een homeopathisch geneesmiddel wordt gebruikt, kan dit wel klachten geven. In belang van uw liefdevolle huisdier is het goed altijd met ons te overleggen alvorens een homeopathisch middel langere tijd of opnieuw te geven.

Consult

Dierenarts Marleen is klassiek homeopaat voor dieren. U kunt bij ons een afspraak maken voor een homeopathisch consult. We vragen u daarbij eerst een uitgebreide vragenlijst in te vullen en terug te sturen. Nadat de dierenarts dit formulier heeft doorgenomen, wordt u met uw huisdier uitgenodigd voor het consult. Na het gesprek zal de dierenarts bepalen welk middel het best bij uw dier past. Tijdens de behandeling houdt u regelmatig contact met de dierenarts om de resultaten met te bespreken.