Branches en lidmaatschappen

Om altijd goed op de hoogte te zijn van de nieuwe ontwikkelingen binnen de diergeneeskunde zijn we lid van meerdere branches en organisaties.

Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD)
De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) is de beroepsorganisatie voor dierenartsen in Nederland. De organisatie bevordert de professionele ontplooiing van de dierenarts op het terrein van dierenwelzijn, diergezondheid, volksgezondheid en voedselveiligheid.

Groep Geneeskunde Gezelschapsdieren (GGG)
De Groep Geneeskunde Gezelschapsdieren (GGG) valt binnen de KNMvD en is met ruim 1000 leden de grootste groep. De GGG richt zich op het geven van veterinair technische ondersteuning en besteden aandacht aan vakinhoudelijke zaken. De taken zijn in de loop van de jaren steeds verder uitgebreid.

International Society of Feline Medicine (ISFM)
International Society of Felince Medicine (ISFM) is de veterinaire afdeling van International Cat Care. Bij ISFM willen ze een wereldwijde bron zijn voor dierenartsen op het gebied van kattengeneeskunde en –chirurgie. 

Werkgroep Veterinaire Tandheelkunde (WVT)
Dierenkliniek Hof is lid van Werkgroep Veterinaire Tandheelkunde (WVT). Om lid te kunnen worden moet de praktijk aan strenge eisen voldoen. De leden van WVT bestaan uit praktiserende dierenartsen die zich hebben toegelegd in tandheelkunde bij dieren.

Studiegroep Complementair werkende Dierenartsen SCwD
Studiegroep Complementair werkende Dierenartsen (SCwD) is onderdeel van de KNMvD. De SCwD is opgericht om complemantaire diergeneeskunde (waar bijvoorbeeld homeopathie onder valt) te bevorderen.

Nederlandse Werkgroep voor Kattengeneeskunde (NWK) 
De Nederlandse Werkgroep voor Kattengeneeskunde (NWK) is onderdeel van de GGG. Het is een werkgroep voor dierenartsen die zich (willen) geïnteresseerd zijn in de kattengeneeskunde.

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)
Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB), voorheen AQUOR, verbetert de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. 

The World Small Animal Veterinary Association (WSAVA)
The World Small Animal Veterinary Association (WSAVA) is een wereldwijde vereniging van dierenartsen.

Federation of European Companion Animal Veterinary Associations (FECAVA)
Federation of European Companion Animal Veterinary Associations (FECAVA) is het platform om bij dierenartsen de professionele ontwikkeling en vertegenwoordiging van gezelschapsdieren te bevorderen.

Werkgroep Veterinaire Gedragskunde (NWVG)
Werkgroep Veterinaire Gedragskunde (NWVG) is onderdeel van KNMvD en richt zich op het verbeteren van dierenwelzijn. De werkgroep faciliteert en ondersteunt dierenartsen bij het onderkennen, behandelen en voorkomen van gedragsproblemen bij dieren.

Vetvisuals
We zijn lid van Vetvisuals, het online nascholingsplatform voor dierenartsen. Op elk moment van de dag hebben we zo de mogelijkheid om kennis op te doen van specialisten door hun artikelen en presentaties.